Hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức quận/huyện

Đăng ký dùng thử

Hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức quận/huyện

Công chức, viên chức
 • Tự nhận xét, đánh giá
 • Theo dõi phiếu, đánh giá
 • Tổng hợp đánh giá theo thời gian
Lãnh đạo phòng ban
 • Tự nhận xét, đánh giá
 • Đánh giá, chấm điểm nhân viên
 • Theo dõi phiếu đánh giá của cá nhân, nhân viên
 • Tổng hợp, theo dõi số liệu đánh giá
Lãnh đạo quận/huyện
 • Tự nhận xét, đánh giá
 • Đánh giá cấp dưới
 • Theo dõi, truy xuất phiếu đánh giá
 • Tổng hợp, lập báo cáo tổng hợp
Quản trị hệ thống
 • Cấu hình phòng ban chức năng
 • Cấu hình phiếu đánh giá, thang điểm
 • Quản trị người dùng, phân quyền
 • Các công cụ quản trị khác
100+

Mẫu phiếu đánh giá

30000+

Cán bộ, công chức, viên chức

1000000+

Phiếu đánh giá

Tiết kiệm thời gian

- Hệ thống thời gian thực.

- Thực hiện đánh giá mọi lúc, mọi nơi chỉ cần internet

- Tự động gửi phiếu đánh giá

- Tự động tổng hợp số liệu.

Đăng ký dùng thử

Truy xuất dễ dàng

- Phiếu đánh giá lưu trữ điện tử, lâu dài

- Tìm kiếm, tổng hợp nhanh chóng

- Báo cáo tùy chỉnh dễ dàng, kết xuất tự động

Xem thêm

Tiết kiệm chi phí

- Không chi phí in ấn phiếu đánh giá

- Không chi phí chuyển phát

- Không chi phí lưu trữ, bảo quản phiếu, đánh giá

Xem thêm

Quy trình triển khai hệ thống

Quy trình triển khai hệ thống e-KPI

1
icon

Nhập thông tin người dùng

2
icon

Cấu hình biểu mẫu, phiếu đánh giá

3
icon

Đào tạo, tập huấn

4
icon

Triển khai đánh giá hàng tháng

Khách hàng